مرکزساپورت رامهای رسمی گوشی های هوشمند HTC


UserName: Password : Security Code
Did you forget your password?Index Of : HTC-Official Roms


File Rss Value Last Modification
A11_CHL-R2 Rss 2015/10/09 00:09
A11_UL-C9 Rss 2015/10/09 13:13
A11_UL-D1 Rss 2015/10/09 00:17
A11_UL-L6 Rss 2015/10/08 15:54
A11_UL-O3 Rss 2015/10/02 19:44
A31MG_DUG-C9 Rss 2015/10/09 00:48
A31MG_DUG_K44 Rss 2015/10/07 09:27
A31_DTUL-C14 Rss 2015/10/09 00:26
A31_UL-A2 Rss 2015/10/09 00:27
A31_UL-C9 Rss 2015/10/09 00:35
A31_UL-O3 Rss 2015/10/09 00:37
A31_UL-T11 Rss 2015/10/09 00:40
A31_UL_K44 Rss 2015/11/08 13:43
A32MG_DUG-C9 Rss 2015/10/09 01:16
A32MG_DUG_C9 Rss 2015/11/08 09:31
A32_UL-C9 Rss 2015/10/09 01:10
A32_UL_L51_DESIRE Rss 2015/10/07 22:03
A3QHD_UL_EMEA-C9 Rss 2015/10/09 01:18
A3_UL_ATT-T13 Rss 2015/10/09 00:21
A50ML_DTUL-C14 Rss 2015/10/09 02:18
A50ML_DTUL-C9 Rss 2015/10/09 02:18
A50_DTUL-C9 Rss 2015/10/09 01:58
A51_DTUL-C14 Rss 2015/10/09 13:13
A51_DTUL-C9 Rss 2015/10/02 19:53
A51_TUHL-T8 Rss 2015/10/09 02:37
A51_UL-A2 Rss 2015/10/09 02:42
A51_UL-C9 Rss 2015/10/09 02:47
A51_UL-U4 Rss 2015/10/09 02:48
A52_DTUL-C14 Rss 2015/10/09 02:53
A52_DTUL-C9 Rss 2015/11/17 20:44
A52_TUHL-C9 Rss 2015/10/09 03:14
A55ML_DTUL-C14 Rss 2015/10/09 03:22
A55ML_DTUL-C9 Rss 2015/10/09 03:30
A5MGPLUS_DUG-C9 Rss 2015/10/09 03:52
A5MGPLUS_U-C9 Rss 2015/10/09 03:53
A5MG_DUG-C9 Rss 2015/11/17 12:32
A5_DUG-C14_ (Desire 816) Rss 2015/10/02 19:47
A5_DUG-C9 Rss 2015/10/09 01:20
A5_DUG-C9_ (Desire 816) Rss 2015/10/02 19:48
A5_DUG_L50 Rss 2015/11/17 09:50
A5_DWG-C9 Rss 2015/10/09 01:34
A5_UL-C9 Rss 2015/10/09 01:47
A5_UL-T11 Rss 2015/10/09 01:47
A5_UL-U4 Rss 2015/10/09 01:51
A5_UL_ASIA-C9 Rss 2015/10/09 13:13
ACCORD_TD-C14 Rss 2015/10/02 19:56
ACCORD_U-C3 Rss 2015/10/09 03:58
ACCORD_U-C5 Rss 2015/10/09 03:59
ACCORD_U-C9 Rss 2015/10/09 04:02
ACCORD_UL-T13 Rss 2015/10/09 04:04
ACCORD_UL-T14 Rss 2015/10/09 04:05
ACCORD_WR_GDR3_00_MR_RC_5 Rss 2015/10/02 21:47
ACD_TD Rss 2015/10/02 21:48
ACE Rss 2015/10/02 21:55
ACE_GINGERBREAD_S Rss 2015/10/02 19:33
BRAVO_B15-L6 Rss 2015/10/02 19:58
BUTTERFLY2_UHL-C9 Rss 2015/10/09 13:13
BUTTERFLY2_WLJ-D9 Rss 2015/10/09 13:13
BUZZ_B15-L6 Rss 2015/10/02 20:04
Bee Rss 2015/10/02 19:33
Bliss Rss 2015/10/02 21:55
CELLO Rss 2015/10/09 04:13
CHACHA Rss 2015/10/02 21:55
CP2 DCG Rss 2015/10/02 19:33
CP2_DUG Rss 2015/11/08 10:19
CP3 RAMDUNMP Rss 2015/10/02 19:33
CP3E#DCG Rss 2015/10/02 22:09
CP3E_DUG Rss 2015/10/02 19:33
CP3_DCG Rss 2015/10/02 21:56
CP3_DCG-C14 Rss 2015/10/09 04:17
CP3_DCG-C9 Rss 2015/10/02 20:04
CP3_DCG_JB_50_FOTA_158 Rss 2015/10/02 21:56
CP3_DCG_JB_50_RC_101 Rss 2015/10/02 21:56
CP3_DCG_JB_50_RC_140-MR Rss 2015/10/02 21:57
CP3_DCG_JB_50_RC_59-LE1 Rss 2015/10/02 21:58
CP3_DCG_JB_50_RC_62-LE1 Rss 2015/10/02 21:58
CP3_DCG_JB_50_RC_97 Rss 2015/10/02 22:00
CP3_DTG Rss 2015/10/02 22:05
CP3_DUG Rss 2015/10/02 22:07
CP3_DUG-C9 Rss 2015/10/09 04:25
CP5_DTU Rss 2015/10/02 22:27
CP5_DUG Rss 2015/10/02 22:54
CP5_WL Rss 2015/10/02 22:55
CP5_WL_JB422_SENSE50_RC_27 Rss 2015/10/02 22:56
CU Rss 2015/10/02 19:33
DESIRE_516 Rss 2015/11/27 11:17
DESIRE_616 Rss 2015/11/23 21:51
DESIRE_620G Rss 2015/11/27 11:24
DESIRE_816G Rss 2015/11/27 11:09
DESIRE_816H Rss 2015/11/27 11:51
DLP_DTU Rss 2015/10/02 22:58
DLP_DUG Rss 2015/10/02 22:58
DLXPLUS_DTU_COS_10 Rss 2015/10/03 00:12
DLXPLUS_DTU_JB_50 Rss 2015/10/03 00:12
DLXPLUS_UL_JB_50 Rss 2015/10/03 00:12
Desire700 Rss 2015/11/27 11:12
ELF mfg Rss 2015/10/09 04:25
ENDEAVOR_U-A2 Rss 2015/10/02 20:06
ENDEAVOR_U-C9 Rss 2015/10/09 04:26
ENR_TD Rss 2015/10/02 19:34
ENR_u Rss 2015/10/02 19:34
EVITA_UL-T13 Rss 2015/10/02 20:06
EYE_TUHL-C9 Rss 2015/10/09 04:49
EYE_UL-C5 Rss 2015/10/09 13:13
EYE_UL-C9 Rss 2015/10/02 20:11
EYE_UL-O3 Rss 2015/10/09 13:13
EYE_UL_ATT-T13 Rss 2015/10/09 13:13
Eternity Rss 2015/10/02 19:34
FLYER_WIFI-L17 Rss 2015/10/09 05:07
G2_U mfg Rss 2015/10/09 05:07
G2_U-C9 Rss 2015/10/09 05:09
G3_U-C9 Rss 2015/10/09 13:13
HIA_AERO_UHL_M60 Rss 2015/11/08 15:26
HIMA_ACE_ML_DTUL-C14 Rss 2015/10/09 07:29
HIMA_ACE_ML_DTUL-C9 Rss 2015/10/09 07:34
HIMA_UHL-A2 Rss 2015/10/09 05:12
HIMA_UHL-C14 Rss 2015/10/09 05:21
HIMA_UHL-C9 Rss 2015/10/09 05:56
HIMA_UHL-D1 Rss 2015/10/09 06:05
HIMA_UHL-L6 Rss 2015/10/09 06:09
HIMA_UHL-T11 Rss 2015/10/09 06:15
HIMA_UHL-T14 Rss 2015/10/09 06:17
HIMA_UHL-T8 Rss 2015/10/09 06:24
HIMA_UHL_L51 Rss 2015/10/07 00:14
HIMA_ULTRA_ML_TUHL-C14 Rss 2015/10/09 07:38
HIMA_UL_ATT-C9 Rss 2015/10/09 06:35
HIMA_UL_ATT-D10 Rss 2015/10/09 06:44
HIMA_UL_ATT-L15 Rss 2015/10/09 06:52
HIMA_UL_ATT-L7 Rss 2015/10/09 06:59
HIMA_UL_ATT-T13 Rss 2015/10/09 07:10
HIMA_WHL-R2 Rss 2015/10/09 07:17
HIMA_WL-R1 Rss 2015/10/09 07:20
HOLIDAY_L3B15-L6 Rss 2015/10/02 20:23
JEWEL_CL-R2 Rss 2015/10/02 20:23
K2_U mfg Rss 2015/10/09 07:43
K2_U-D1 Rss 2015/10/02 20:25
K2_UL-C9 Rss 2015/10/02 20:26
M4_UL-A2 Rss 2015/10/09 07:45
M4_UL-O3 Rss 2015/10/09 07:45
M7C_DUG-C14 Rss 2015/10/09 09:08
M7C_DUG-C9 Rss 2015/10/09 13:13
M7_DTU-C14 Rss 2015/10/09 07:50
M7_U-C9 Rss 2015/10/09 13:13
M7_UL-L15 Rss 2015/10/09 08:02
M7_UL-L7 Rss 2015/10/09 08:06
M7_UL-T13 Rss 2015/10/09 08:12
M7_UL_B1258L37-C9 Rss 2015/10/09 08:20
M7_UL_B1258L37-L6 Rss 2015/10/09 08:23
M7_UL_B1258L37-T14 Rss 2015/10/09 08:27
M7_UL_B1258L37-T8 Rss 2015/10/09 08:30
M7_UL_B128L3720-C3 Rss 2015/10/09 08:33
M7_UL_B128L3720-C9 Rss 2015/10/09 08:40
M7_UL_B128L3720-D1 Rss 2015/10/09 13:13
M7_UL_B128L3720-M3 Rss 2015/10/09 08:58
M7_UL_B128L3720-T11 Rss 2015/10/09 09:02
M7_WLJ-D9 Rss 2015/10/09 09:05
M7_WL_L25-R2 Rss 2015/10/02 20:37
M8_ACE_DUGL-C9 Rss 2015/10/09 11:38
M8_ACE_DWGL-C9 Rss 2015/10/09 12:04
M8_ACE_UL-C9 Rss 2015/10/02 21:17
M8_DUGL-C9 Rss 2015/10/02 20:40
M8_EYE_TUHL-C14 Rss 2015/10/02 21:24
M8_EYE_UHL-C9 Rss 2015/10/09 12:03
M8_EYE_UHL_K444 Rss 2015/10/07 20:54
M8_MINI_UL-O3 Rss 2015/10/02 21:24
M8_QL_UL-C9 Rss 2015/10/09 12:10
M8_QL_UL-D1 Rss 2015/10/09 12:21
M8_QL_UL-O3 Rss 2015/10/09 12:30
M8_QL_UL-T14 Rss 2015/10/09 12:31
M8_TL-C14 Rss 2015/10/02 20:43
M8_UHL-C9 Rss 2015/10/09 13:13
M8_UHL-T8 Rss 2015/10/02 20:46
M8_UL mfg Rss 2015/10/09 09:12
M8_UL-A2 Rss 2015/10/09 13:13
M8_UL-C3 Rss 2015/10/09 09:23
M8_UL-C5 Rss 2015/10/09 09:23
M8_UL-C9 Rss 2015/10/09 13:13
M8_UL-D1 Rss 2015/10/09 13:13
M8_UL-O3 Rss 2015/10/09 10:28
M8_UL-T11 Rss 2015/10/09 10:34
M8_UL-U4 Rss 2015/10/09 10:38
M8_UL_ASIA-C9 Rss 2015/10/09 10:38
M8_UL_ASIA-T14 Rss 2015/10/02 21:04
M8_UL_ATT-I17 Rss 2015/10/09 10:40
M8_UL_ATT-O9 Rss 2015/10/02 21:07
M8_UL_ATT-T13 Rss 2015/10/09 10:46
M8_UL_L50 Rss 2015/10/07 00:54
M8_UL_TMUS-C9 Rss 2015/10/09 10:53
M8_UL_TMUS-G5 Rss 2015/10/09 10:57
M8_UL_TMUS-I17 Rss 2015/10/09 13:13
M8_UL_TMUS-L15 Rss 2015/10/09 13:13
M8_UL_TMUS-L7 Rss 2015/10/09 11:18
M8_UL_TMUS-O12 Rss 2015/10/09 11:22
M8_WHL mfg Rss 2015/10/09 11:22
M8_WHL-R2 Rss 2015/10/09 11:24
M8_WL mfg Rss 2015/10/09 11:26
M8_WL-I9 Rss 2015/10/09 11:30
M8_WL-R1 Rss 2015/10/02 21:14
MAGNI_U-C9 Rss 2015/10/09 12:37
MARVEL_B15-L6 Rss 2015/10/02 21:26
PRIMO_DD-C9 Rss 2015/10/02 21:29
PRIMO_DS_U-C9 Rss 2015/10/09 12:40
PRIMO_MIN_DD-C14 Rss 2015/10/02 21:29
PRIMO_MIN_U-C9 Rss 2015/10/09 12:41
PROTO_DCG-C9 Rss 2015/10/09 12:41
PROTO_DUG-C9 Rss 2015/10/09 12:43
PROTO_U-C9 Rss 2015/10/09 12:44
PYRAMID-O6 Rss 2015/10/09 12:45
PYRAMID_B125-L6 Rss 2015/10/02 21:31
SAGA_B15-L6 Rss 2015/10/02 21:32
SHOOTER_U-L6 Rss 2015/10/02 21:32
T1_F-O9 Rss 2015/10/09 13:13
T1_UL-C9 Rss 2015/10/09 12:47
T1_WL-O9 Rss 2015/10/09 12:48
T6_U-C9 Rss 2015/10/02 21:35
T6_UL-C5 Rss 2015/10/02 21:36
T6_UL_L50 Rss 2015/10/08 12:31
T6_WL-R1 Rss 2015/10/09 12:51
V01A_DUG-C9 Rss 2015/10/09 12:56
V01_U-C9 Rss 2015/10/09 12:52
V01_U-D1 Rss 2015/10/09 12:54
V01_U-L7 Rss 2015/10/02 21:41
V01_U_K44 Rss 2015/10/08 01:30
V02_DUG Rss 2015/10/09 12:58
V02_DUG-C9 Rss 2015/10/09 12:58
V0_DUG Rss 2015/10/09 12:51
V0_DUG-C9 Rss 2015/10/02 21:41
V2_DUG-C9 Rss 2015/10/09 13:01
V3_DUG-C9 Rss 2015/10/09 13:13
VALENTE_WX-C9 Rss 2015/10/02 21:44
VALENTE_WX-D9 Rss 2015/10/02 21:46
Z4_U-C9 Rss 2015/10/09 13:04