مرکزساپورت رامهای رسمی گوشی های هوشمند HTC

Samsung Official Files

Our server detect,Your IP address : : "54.221.75.68" -> "Country: USA"
UserName: Password : Security Code CAPTCHA Image refresh Image
Did you forget your password?Index Of : HTC-Official Roms / A_Series


File Rss Value Last Modification
Parent Directory
A11_CHL-R2 Rss 2015/10/09 00:09
A11_UL-C9_(Desire 510) Rss 2016/01/01 18:38
A11_UL-D1 Rss 2015/10/09 00:17
A11_UL-L6 Rss 2015/10/08 15:54
A11_UL-O3 Rss 2015/10/02 19:44
A16#UL_TMUS-O6 Rss 2017/10/14 07:24
A16#WL-R1 Rss 2017/10/03 07:35
A31MG_DUG-C9_(Desire 620G) Rss 2015/10/09 00:48
A31MG_DUG_K44 Rss 2015/10/07 09:27
A31_DTUL-C14 Rss 2015/10/09 00:26
A31_UL-A2 Rss 2015/10/09 00:27
A31_UL-C9_(Desire 620) Rss 2015/10/09 00:35
A31_UL-O3 Rss 2015/10/09 00:37
A31_UL-T11 Rss 2015/10/09 00:40
A31_UL_K44 Rss 2015/11/08 13:43
A32E#UL_TMUS-O6 Rss 2017/10/01 13:22
A32E#UL_TMUS-T17 Rss 2017/10/01 13:24
A32E_UL Rss 2016/11/10 23:13
A32MG_DUG-C9 Rss 2015/10/09 01:16
A32MG_DUG_C9 Rss 2015/11/08 09:31
A32_UL-C9_( Desire 626 ) Rss 2015/10/09 01:10
A32_UL_L51_DESIRE Rss 2016/12/09 08:21
A37#DUGL-C9 Rss 2017/09/22 22:04
A37DJ#DUGL-C9 Rss 2017/09/21 17:59
A3QHD_UL_EMEA-C9_(Desire 610) Rss 2015/10/09 01:18
A3_UL_ATT-T13 Rss 2015/10/09 00:21
A50CMG_DWG_C9 Rss 2016/01/29 10:22
A50CML_DTUL-C9 Rss 2016/11/12 14:53
A50CML_TUHL Rss 2016/11/12 14:55
A50MGP_DUG Rss 2016/11/12 14:55
A50ML_DTUL-C14 Rss 2015/10/09 02:18
A50ML_DTUL-C9_(Desire 820) Rss 2015/10/09 02:18
A50_DTUL-C9_(Desire 820) Rss 2015/10/09 01:58
A51BML_TUHL Rss 2016/11/12 14:57
A51CML-TUHL-C9 Rss 2016/06/28 12:37
A51_DTUL Rss 2016/11/12 14:57
A51_DTUL-C14 Rss 2015/10/09 13:13
A51_DTUL-C9 Rss 2016/03/30 08:56
A51_TUHL-T8_(Desire 820) Rss 2015/10/09 02:37
A51_UL-A2 Rss 2016/04/05 09:56
A51_UL-C9_(Desire 820) Rss 2016/01/01 21:11
A51_UL-U4 Rss 2016/04/05 09:55
A52_DTUL-C14_( Desire 826 ) Rss 2015/10/09 02:53
A52_DTUL-C9_( Desire 826 ) Rss 2016/04/05 10:06
A52_TUHL-C9_( Desire 826 ) Rss 2016/04/04 16:08
A55ML_DTUL-C14 Rss 2015/10/09 03:22
A55ML_DTUL-C9_( One E9 ) Rss 2016/03/05 13:28
A56#UHL-T11 Rss 2017/10/01 13:29
A56DJ#UHL-A2 Rss 2017/10/01 13:16
A56DJ#UHL-C9 Rss 2017/10/01 13:27
A56DJ_PRO Rss 2016/11/12 15:02
A56DJ_PRO#DTWL-C9 Rss 2017/11/11 18:52
A56DJ_UL Rss 2016/11/12 15:02
A5MGPLUS_DUG-C9_(Desire 816 ) Rss 2015/10/09 03:52
A5MGPLUS_U-C9 Rss 2015/10/09 03:53
A5MG_DUG-C9 Rss 2015/11/17 12:32
A5_DUG-C14_ (Desire 816) Rss 2015/10/02 19:47
A5_DUG-C9 Rss 2015/10/09 01:20
A5_DUG-C9_ (Desire 816) Rss 2015/10/02 19:48
A5_DUG_L50 Rss 2016/04/04 16:03
A5_DWG-C9 Rss 2015/10/09 01:34
A5_UL-C9_(Desire 816) Rss 2015/10/09 01:47
A5_UL-T11 Rss 2015/10/09 01:47
A5_UL-U4 Rss 2015/10/09 01:51
A5_UL_ASIA-C9 Rss 2015/10/09 13:13
ACADIA#WHL-C9 Rss 2017/10/24 20:58
ACADIA#WHL-R2 Rss 2017/10/02 15:55
ACADIA_UHL-C9 Rss 2016/12/08 21:30
ACCORD_TD-C14 Rss 2015/10/02 19:56
ACCORD_U-C3 Rss 2015/10/09 03:58
ACCORD_U-C5 Rss 2015/10/09 03:59
ACCORD_U-C9 Rss 2015/10/09 04:02
ACCORD_UL-T13 Rss 2015/10/09 04:04
ACCORD_UL-T14 Rss 2015/10/09 04:05
ACCORD_WR_GDR3_00_MR_RC_5 Rss 2015/10/02 21:47
ACD_TD Rss 2015/10/02 21:48
ACE Rss 2015/10/02 21:55
ACE_GINGERBREAD_S Rss 2015/10/02 19:33
ALPINE#DUGL-C9 Rss 2017/10/24 21:02
ALPINE#UHL-A2 Rss 2017/10/24 07:50
ALPINE#UHL-D1 Rss 2017/10/01 20:12
ALPINE#UHL-T11 Rss 2017/10/02 15:52
ALPINE#UHL-U4 Rss 2017/10/01 17:54
ALPINE_UHL_C9 Rss 2017/10/03 07:56