مرکزساپورت رامهای رسمی گوشی های هوشمند HTC

Samsung Official Files

Our server detect,Your IP address : : "54.221.75.68" -> "Country: USA"
UserName: Password : Security Code CAPTCHA Image refresh Image
Did you forget your password?

Latest uploaded files

Description Filename Folder Date
2PZFIMG_OCEAN_NOTE_DTWL_N70_SENSE80GP_HTCCN_CHS_2_1.64.1405.6_Radio_1.0.U010051c@70515_56.34_release_513093_signed_2.zip /O_Series/OCEAN NOTE#DTWL-C14 2017/11/28
2PZFIMG_OCEAN_NOTE_DTWL_N70_SENSE80GP_HTCCN_CHS_2_1.64.1405.6_Radio_1.0.U010051c@70515_56.34_release_513093_signed_Hboot_2.zip /O_Series/OCEAN NOTE#DTWL-C14 2017/11/28
2PZFIMG_OCEAN_NOTE_DTWL_N70_SENSE80GP_HTCCN_CHS_2_1.64.1405.6_Radio_1.0.U010051c@70515_56.34_release_515601_combined_signed_2.zip /O_Series/OCEAN NOTE#DTWL-C14 2017/11/28
2Q4DIMG_OCEAN_M_DTWL_O80_SENSE90GP_HTCCN_CHS_2_1.03.1405.1_Radio_8998-002772-1710131105_release_514643_combined_signed_2_2.zip /O_Series/OCEAN M#DTWL-C14 2017/11/28
2Q4DIMG_OCEAN_M_DTWL_O80_SENSE90GP_HTCCN_CHS_2_1.03.1405.1_Radio_8998-002772-1710131105_release_514485_signed_2_2.zip /O_Series/OCEAN M#DTWL-C14 2017/11/28
2Q4DIMG_OCEAN_M_DTWL_O80_SENSE90GP_HTCCN_CHS_2_1.05.1405.16_Radio_8998-002772C-1710231751_release_516452_signed_2_4.zip /O_Series/OCEAN M#DTWL-C14 2017/11/28
2Q4DIMG_OCEAN_M_DTWL_O80_SENSE90GP_HTCCN_CHS_2_1.05.1405.16_Radio_8998-002772C-1710231751_release_517119_combined_signed_2.zip /O_Series/OCEAN M#DTWL-C14 2017/11/28
2PZCIMG_OCEAN_DUGL_N71_SENSE90GP_HTC_India_SEA_1.27.400.21_Radio_8998-001791-1707131811_release_513501_signed_2.zip /O_Series/OCEAN#DUGL-C9 2017/11/28
2PZCIMG_OCEAN_DUGL_N71_SENSE90GP_HTC_India_SEA_1.27.400.21_Radio_8998-001791-1707131811_release_516702_combined_signed_2.zip /O_Series/OCEAN#DUGL-C9 2017/11/28
2Q4DIMG_OCEAN_M_DTWL_O80_SENSE90GP_HTCCN_CHS_2_1.05.1405.16_Radio_8998-002772C-1710231751_release_516452_signed_Hboot_2_4.zip /O_Series/OCEAN M#DTWL-C14 2017/11/28
2Q4DIMG_OCEAN_M_DTWL_O80_SENSE90GP_HTCCN_CHS_2_1.03.1405.1_Radio_8998-002772-1710131105_release_514485_signed_Hboot_2_2.zip /O_Series/OCEAN M#DTWL-C14 2017/11/28
2PZCIMG_OCEAN_DUGL_N71_SENSE90GP_HTC_India_SEA_1.27.400.21_Radio_8998-001791-1707131811_release_513501_signed_Hboot_2.zip /O_Series/OCEAN#DUGL-C9 2017/11/28